ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page