ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยฯกับเจ้าหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องคดีในอนาคต และแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเสนอ 8 ประการ คือ

1. แก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

2. กำหนดให้การไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ 

3. แก้ไขปัญหาหนี้เช่ารถยนต์

4. แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ

5. ปรับลด ทบทวนโครงสร้างหนี้ ออกมาตรการคุ้มครองสิทธิลูกหนี้

6. แก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

7. แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของประชาชนรายย่อย และ SMEs

8. ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมโดยการอำนวยความสะดวกการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้อง เพื่อลดการฟ้องร้องคีขึ้นสู่ศาล

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านบน ....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page