สภาพทั่วไป

     ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 2167 สายปรางค์กู่ – สำโรงทาบ หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ ห่างจากอำเภอปรางค์กู่ ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 70 กิโลเมตร

ทิศเหนือ จดตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก จดตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก จดตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ จดตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 

     เนื้อที่

     มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 67.4 ตารางกิโลเมตร

 

     ภูมิประเทศ

     โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงและราบต่ำบางพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ส่วนกลางสูงและลาดต่ำคล้ายกระดองเต่า มีส่วนหัวเต่า ส่วนหลังเต่า และหางเต่า

     ส่วนหัว ประกอบด้วย บ้านกู่ บ้านกู่ตะวันตก บ้านไฮน้อย บ้านม่วงหนองยาว บ้านอาต็อง เป็นพื้นที่ราบลุ่มช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี

     ส่วนหลังเต่า ประกอบด้วย บ้านพอกใหญ่ บ้านพอกน้อย บ้านผือพัฒนา บ้านโสน บ้านหนองบัวตาคง บ้านกระโพธิ์ บ้านเกาะ บ้านเกาะสามัคคี ฤดูแล้งจะมีความแห้งแล้งมาก

     ส่วนหางเต่า ประกอบด้วยบ้านกะดึ บ้านศรีผไทราษฎร์ บ้านสามขา บ้านหว้า เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำ ฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี

 

     ลักษณะภูมิอากาศ

     ฤดูร้อนประมาณเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน ช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200 มิลลิลิตร / ปี ฝนตกหนักในเดือนกันยายน ช่วงฤดูหนาวประมาณพฤศจิกายน – มกราคม อากาศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 – 15 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page