ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
ที่อยู่ ม.4 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-910849-50 โทรสาร. 045-910849
อีเมล [email protected], [email protected]

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

ที่อยู่ ม.4 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

โทรศัพท์ 045-910849-50 โทรสาร. 045-910849

อีเมล [email protected], [email protected]