ที่อยู่ ม.4 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-910849-50 โทรสาร. 045-910849