วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกู่ จัดการประชุมการเตรียมงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลกู่" ประจำปี 2566 โดยปีนี้จะใช้ชื่องานว่า "บารายสระกู่ บูชาพระแม่คงคา ศรัทธาแห่งสายน้ำ" มีนายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายก อบต.กู่ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.กู่ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.กู่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.กู่ เจ้าอาวาสวัดทุกแห่งในตำบลกู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลกู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 2 แห่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page