วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ซึ่งผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกู่ และมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.