วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณหนองโสน บ้านโสน หมู่ที่ 10 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพอก พร้อมทั้งพี่น้องชาวบ้านโสน

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.