วันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกู่ จะดำเดินการจัดโครงการ “นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์” ประจำปี 2567 พร้อมทั้งมีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การเปิดดำเนินงานครบรอบ 2 ปี ของพิพิธภัณฑ์ชาวกูย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์กูย ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวกูย ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.