ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page