สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นายสมัส  บุญทัน

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นางสายฝน  เตชะ

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

"

นายอดิศร แสงอุ่น

เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นายชรินทร์ แหวนเงิน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑

นายทัด สิงขรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นางสาวกัลยาณิณ นวารินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายจตุพร ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

นายศิลปชัย ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายใย นรดี

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายถาวร นรดี

ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นายสมศักดิ์ สิงขรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ ๙

นายอดิศร แสงอุ่น

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายสิทธิ์ ทองแย้ม

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒

นางเพชรมณี ประจงจิตร

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายนเรศ ดิษฐมา

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔

นายอนิรุต พิมพะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕

นายสอน สามัญ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

นายประคอง ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.