สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นายสมัส  บุญทัน

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นางสายฝน  เตชะ

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

"

พ.ต. สราวุธ ศรีวัง

เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นายชรินทร์ แหวนเงิน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑

นายทัด สิงขรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นางสาวกัลยาณิณ นวารินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายจตุพร ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

นายศิลปชัย ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายใย นรดี

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายถาวร นรดี

ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นายสมศักดิ์ สิงขรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ ๙

นายอดิศร แสงอุ่น

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายสิทธิ์ ทองแย้ม

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒

นางเพชรมณี ประจงจิตร

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายนเรศ ดิษฐมา

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔

"

นายอนิรุต พิมพะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕

นายสอน สามัญ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

นายประคอง ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page